Spelregels

Privacyverklaring Insuite

Persoonsgegevens die wij verwerken

Insuite kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Insuite verstrekt. Indien u als opdrachtgever of relatie geen toestemming hiervoor verleent, vragen wij u dit kenbaar te maken via mail op info@insuite.nl

Waarom wij gegevens nodig hebben

Insuite verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen of u schriftelijk per mail of per post te kunnen benaderen indien noodzakelijk.
Daarnaast kan Insuite uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Bewaartermijn

Insuite bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Delen met derden

Insuite verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en Google Analytics

Op de website van Insuite worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Insuite gebruikt deze informatie om de werking van de website te optimaliseren en verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” installeren om te voorkomen dat onze website informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@insuite.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Insuite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van bescherming persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welcome to Emaurri, a beginning of something truly wonderful! Create your beautiful new architecture or interior design site the easy way.

[emaurri_core_instagram_list photos_number=”6″ columns_number=”3″ space=”tiny” image_resolution=”thumb” behavior=”columns”]